Mer eller mindre aktuellt

Välkommen till min uppdaterade hemsida.
Den aktiva verksamheten har gått på sparlåga ett tag till förmån för vila, reflektioner och inhämtande av vidgade perspektiv.
Nu är det hög tid att fortsätta synliggöra utsatta barns villkor och rättigheter igen.
I dagboken kommer betydelsefulla aktiviteter som jag deltar/deltagit det senaste året att beskrivas

2012

Senaste Nytt: P3dokumentär om Södertäljeflickan 11 november, lyssna här.

I slutet av mars
Möte hos Frizon som regelbundet samlar representanter från olika slags barn/ungdomsstödjande verksamheter inom kommun, landsting, kyrka och frivilligorganisationer för kunskaps-och erfarenhetsutbyte om respektive verksamhet och barns villkor.

Min roll där är att representera lokala Rädda Barnen.
http://www.sodertalje.se/Omsorg-socialt-stod/Barn-ungdom–familj/FriZon/

I början av mars
Seminariekväll om Barnfattigdom
http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.1570282-manga-fattiga-barn-i-sodertalje
http://lt.se/asikter/ledare/1.1582021-gamla-siffror-minskar-tyngden

ABF Södertälje/Nykvarn,  13 februari 2012
Under den något skruvade annonsrubriken ”Jag var älskarinna åt min pappa” var jag inbjuden att tala inför drygt ett tjugotal personer.
Mitt budskap var som det brukar:  Vem vågar tro på ett barn?
Tack vare den provokativa rubriken, kom vi raskt in på resonemang som speglar själva ändamålet med föredraget:
Vuxnas oftast tanklösa ovana att utesluta barnets egen röst i känsliga sammanhang. Det verkliga citatet lyder: ”Ska jag berätta en hemsk sak?? – Jag var ……”  vilket framgår i min bok.
Kvällen blev givande, frågorna många och upplevelsen av att ha fått fördjupad kunskap  uttrycktes av flera i publiken.

2011
I slutet av november fick jag glädjen att stilla min nyfikenhet genom att delta i en grundläggande kurs i MTT/TFT med inriktning på trauma. Det handlar om internationellt beprövade tekniker som lärs ut som självhjälpsverktyg och bygger på kunskaper bakom bl a akupunktur/akupressur. Effekter av metoderna ger möjlighet till ökad tanke- och kroppsmedvetenhet, minskad oro och ångest och möjliggörande av snabbare kognitiva förändringar. Två mycket intressanta och givande dagar.
För mer information: www.ingershus.com och www.evabirkedal.se.

I början av november fick jag det förtroendefulla uppdraget att korrekturläsa ett fantastiskt manus på liknande tema som ROKS-konferrensens. Ser med storförväntan fram emot en tryckt utgåva. Den kommer att innehålla ovärderlig kunskap som alla vuxna skulle behöva ta till sig.

27-28 oktober
deltog jag i en två-dagars konferens, arrangerad av ROKS (riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) i Stockholm. Seminariets tema: Vårdnadstvisten – med barnet i fokus. Programmet var utomordentligt lärorikt och utformat kring utsatta barns rättigheter, svåra föräldrakonflikter, barns rätt till skydd och föräldrars lagstadgade skyldighet att skydda, om misstänkta övergrepp och våld mot barn förvrängda till ”vårdnadstvister”, om effektiva metoder att tysta barn med icke evidensbaserade irrläror” mm.
Läs mera på www.roks.se

http://www.roks.se/nyheter/2011-10-31/vardnadstvisten-med-barnet-i-fokus
http://www.roks.se/sites/default/files/pdf/nyheter/umgangessabotorerna_-_final_version.pdf

http://www.roks.se/sites/default/files/pdf/nyheter/forelasarpresentationer.pdf

RB workshop Ung röst 2011-11-21
En mycket inressant dag vars budskap fler borde få ta del av och lära sig lyssna på barnets egen förnuftiga röst.
https://www.rb.se/vartarbete/isverige/Pages/ung_rost_2011.aspx

10 okt Mycket givande
Seminarium om Sexuella övergrepp

 

 

 

 

 

 

Vi i valberedningen i Rädda Barnen Södertälje/Nykvarn höll
vår årliga informationsdag på stadsbiblioteket där vi informerade muntligt om verksamheten och delade ut informationsmaterial till besökarna.

April-11
Hej Birgitta!
Och stort tack för igår! Vi är väldigt nöjda med dagen.
Utvärderingen har kommit in och studenterna verkar ha gett oss allahögsta betyg, så det känns väldigt roligt och vi hoppas få fortsätta
med projektet, både i bredd och djup. Och vi hoppas också att Du vill
vara med igen om det blir tillfälle. Johanna

Mitt inlägg i kompendiet Barn har rätt, kan du läsa under fliken Tankar/synsätt

Heldagseminarium med tema artikel 19, skydd mot våld och övergrepp mot barn på Ersta Sköndal högskola

 

Över 200.000 barn utsätts i Sverige för våld i sitt eget hem, enligt Rädda Barnen. Ersta Sköndal studentkår anordnar i samarbete med Brottsofferfonden en seminariedag inom området barn och våld i nära relation. Spännande experter på området föreläser under dagen. Temat är Barnkonventionens Artikel 19, barns rätt till skydd mot våld och övergrepp. Varmt välkommen till ett matnyttigt seminarium i de kunskapsområden som yrkesverksamma hjälpare behöver ha kännedom om!

 

I början av mars-11 var jag inbjuden till Tensta Hjulsta kvinnocenter för att tala i ämnet utsatta barns villkor.
Engagemanget för MR-frågor är stort på Kvinnocenter. Jag var väntad och många visade ett stort intresse.

Dagen inleddes med Rädda Barnenfilmen ”Rätten till en trygg uppväxt”. Intressant och spännande möte som fungerade bra med omfattande bildspel och viss tolkning.
En punkt berörde barnsyn genom tiderna. Det ledde till samtal om egna barndomsupplevelser. Mycket intressant och viktigt. Dagbarnvården i vårt samhälle var en het fråga eftersom flera jobbat som dagmammor tidigare.
Andra spörsmål var anmälningsplikt, skillnaden mellan barn- och vuxenperspektiv och yttrandefrihet. Några av deltagarna hade egna önskningar om att uttrycka sina erfareheter i bokform. Föreningen köpte in min bok.

Kommentarer inaktiverade.